Nieuwe versie Excel Boekhoudmodule

Op donderdag 15 mei heeft een aangepaste versie van de Excel Boekhoudmodule voor ZZP-ers het licht gezien.

Naar aanleiding van enkele tips en opmerkingen van gebruikers, heb ik de volgende aanpassingen gemaakt:

 • In het overzicht Aangifte OB een melding opgenomen dat de gebruiker mogelijk in aanmerking komt voor de ‘Kleineondernemersregeling’, als het totaalbedrag aan BTW minder is dan € 2.000,= (de limiet kan jaarlijks wijzigen, dus check de site van de Belastingdienst voor details)
 • Een tabblad toegevoegd waarop extra informatie staat
 • Een navigatie keuzelijst / invoervak toegevoegd voor de belangrijkste taken:
  • Boekingen invoeren
  • Aangifte OB controleren
  • Vaste activa aanpassen/controleren
  • Voorbeeldgegevens verwijderen
  • Een nieuw jaar beginnen
  • Gegevens uit een vorige versie ophalen

Hiermee hoop ik de Excel Boekhoudmodule voor ZZP-ers weer wat gebruikersvriendelijker te hebben gemaakt.

Wil je de nieuwste versie downloaden, vul dan onderstaand formulier in en klik op ‘Verzenden’. Je krijgt dan een link naar de download in je mailbox.

Uw naam (verplicht):


Uw email (verplicht):

Neem de volgende code over: captcha

Als ZZP-er ook zelf aangifte IB gedaan? En, beviel ‘t?

De afgelopen weken heb ik enkele bevriende ZZP-ers bijgestaan bij het indienen van hun aangifte Inkomstenbelasting voor Ondernemers. Deze ZZP-ers hadden één belangrijke overeenkomst: ze hebben geen of weinig boekhoudkundige kennis en de administratie ingevoerd in Excel, in een pakketje dat ze gratis van internet hadden gehaald.

Zeker als ZZP-er zonder boekhoudkennis, valt het niet mee om uit zo’n boekhoudpakket de juiste informatie te filteren voor je aangifte IB. Maar als je als ZZP-er nog maar net begonnen bent, of moeite hebt de eindjes aan elkaar te knopen, omdat de omzet (nog) tegenvalt, dan is een boekhouder een hele investering en doe je dus je best om het zelf te doen. Maar dat kost bloed, zweet en tranen (en veel tijd). En uiteindelijk ga je toch maar naar een boekhouder.

Herkenbaar?

Komt dit verhaal je bekend voor, omdat je zelf ook als ZZP-er worstelt met de aangifte IB (of BTW)? Kijk dan eens naar de Excel Boekhoudmodule die ik gemaakt heb. Gebaseerd op een zeer basaal bestand dat ik enkele jaren geleden van internet geplukt heb en waar ik vervolgens voor mijzelf het een en ander aan heb toegevoegd. Vervolgens nog wat aan de lay-out gewerkt, want het zag er niet zo fraai uit.

Omdat ik tenslotte ook nog tijd vond om er een handleiding bij te schrijven, ben ik van mening dat ik nu een product ontwikkeld heb, dat de toets der kritiek kan doorstaan en dat elke ZZP-er kan gebruiken om, zonder kennis van boekhouden, toch zijn eigen administratie te verzorgen, inclusief de aangiftes OB en IB.

Gratis download

Om mijn collega ZZP-ers te helpen bied ik de Excel Boekhoudmodule van Juno4Finance gratis aan als download vanaf mijn website. Maar ik stel het wel zeer op prijs als je me een berichtje stuurt als je het gaat gebruiken.

Volgend jaar gaat die aangifte Inkomstenbelasting voor Ondernemers van een leien dakje!

Uitstel voor invoering SEPA – Wat nu?

In januari heeft de Europese commissaris voor de interne markt, Michel Barnier, laten weten dat er een overgangsperiode van een half jaar wordt ingesteld waarin het nog mogelijk blijft om met de ‘oude’ betaalmethoden geld over te maken. Formeel is de deadline voor de invoering van SEPA op 1 februari blijven staan.

De reden van het instellen van de overgangsperiode is erin gelegen dat 80% van de Nederlandse bedrijven de migratie naar SEPA nog niet heeft afgerond (en dat zal voor de rest van Europa niet anders zijn, anders was er vast geen uitstel gekomen).

Dit percentage is vooral zo hoog omdat met name in het MKB nog maar iets meer dan de helft is begonnen met de migratie en er nog veel onduidelijkheid blijkt te bestaan over de verplichtingen die de ondernemer heeft bij de implementatie van SEPA, zo blijkt uit de Migratiemonitor najaar 2013 van De Nederlandse Bank:

Bron: SEPA Migratiemonitor - Meting najaar 2013 - DNB

Bron: SEPA Migratiemonitor – Meting najaar 2013 – DNB

Dat is des te opvallender, omdat juist voor het MKB de migratie helemaal niet zo ingrijpend hoeft te zijn, zeker niet als gebruik gemaakt wordt van standaard software pakketten als AFAS of ExactOnline. Het grootste struikelblok voor het MKB is de automatische incasso, vooral als dat op B2B basis gebeurt. Mogelijk heeft de relatieve afhankelijkheid van ‘de accountant’ in het MKB invloed op de resultaten in deze ondernemersgroep. Men verwacht dat ‘de accountant’ het wel zal regelen en heeft zich niet erg in de materie verdiept.

Bron: SEPA Migratiemonitor - Meting najaar 2013 - DNB

Bron: SEPA Migratiemonitor – Meting najaar 2013 – DNB

Bijzonder is echter om te zien dat (semi-) publieke organisaties als gemeenten en waterschappen ook nog lang niet klaar waren met de migratie. En dat is zorgwekkender dan het aantal MKB-ers dat nog niet klaar is. Dit zijn organisaties waar grote geldstromen met veel automatische incasso’s doorheen gaan. Dat betekent een complexer proces van migratie en dus ook een langere doorlooptijd. Deze organisaties moeten ruim op tijd beginnen en uitgebreid testen. Een schrijnend voorbeeld van wat er fout kan gaan bij onvoldoende testen is de fout bij de Amsterdamse belastingdienst, die alle toeslagen honderdvoudig overmaakte, omdat het bestandsformaat blijkbaar niet goed getest was…

Hoe nu verder?

Nog niet klaar met de implementatie? Als de wiedeweerga aan de slag en niet verwachten dat na 1 augustus de deadline nog wel een stukje wordt opgeschoven. Daar is Barnier zeer stellig over geweest.

Ga (als MKB-er) praten met uw accountant of administratiekantoor. Wat doet hij eigenlijk wel en wat niet? Schakel zo nodig een specialist in die u kan helpen met het soepel en vlekkeloos implementeren van SEPA in uw organisatie. Het hoeft echt niet veel tijd te kosten, maar je moet je er wel in verdiepen en dat kost tijd. Als het excuus ‘Geen tijd voor’ op u van toepassing is, is dat reden te meer om de implementatie uit te besteden. Dan moet het lukken om voor 1 augustus uw betalingen én ontvangsten zonder problemen te verwerken.

Tenslotte: Maak alleen in uiterste nood gebruik van de aangeboden conversiediensten. Die zijn op de langere termijn duurder dan eenmalig een investering doen in de volledige migratie.

Lekker tendentieuze kop op deondernemer.nl: ‘ZZP-er niet te vertrouwen’

Onder het motto: “Met een lekkere kop trekken we wat meer bezoekers”, plaatst website deondernemer.nl (http://www.deondernemer.nl/deondernemer/654637/ZZPer-niet-te-vertrouwen.html) een artikel over de gevaren die kleven aan het gebruik door ZZP-ers van gratis software, bedoeld voor consumenten.

De gratis consumentensoftware heeft vaak in de kleine lettertjes (die geen mens ooit leest) opgenomen dat alle content die via deze software wordt gedeeld, verstuurd of opgeslagen automatisch eigendom wordt van de leverancier van de software.

Of dat nu echt ‘lekken’ genoemd kan worden, is maar zeer de vraag. Er zit bij deze leveranciers niemand daadwerkelijk de berichten te lezen. Software analyseert de tekst op sleutelwoorden en dumpt die in een database, waarna de gebruiker de advertenties ontvangt waarmee hij heeft ingestemd, toen hij de voorwaarden van de gratis software accepteerde. Ik denk dat het eerste geval van op deze wijze uitgelekte bedrijfsgevoelige informatie nog moet worden aangetoond.

Veel zorgelijker vind ik het artikel in Het Parool van vandaag: http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3475238/2013/07/13/Lekken-informatie-kost-stad-miljoenen.dhtml. Daaruit blijkt dat ambtenaren van de stad Amsterdam onvoldoende vertrouwd zijn met het op de juiste wijze maskeren van gevoelige informatie uit stukken die zij, door wet- en regelgeving verplicht, gedeeltelijk openbaar moeten maken. Betrokkenen kunnen met eenvoudige middelen de maskeringen ongedaan maken en op die manier anticiperen op de plannen van de stad. Dat heeft Amsterdam, bewijsbaar, al miljoenen gekost.

Voor Juno4Finance gebruik ik trouwens uitsluitend betaalde software voor communicatie en opslag.

Videopitch op YouTube

Tijdens de Dag van de Zelfstandige (www.dagvandezelfstandige.nl) in Utrecht op woensdag 20 maart heb ik mij laten verleiden tot het opnemen van een videopitch in de pitchcorner van Rob Overgaauw van www.elevatorpitchonline.nl. Alle manieren om publiciteit voor mijn eigen bedrijf te krijgen zijn tenslotte meegenomen en het was nog gratis ook.

Inmiddels is de videopitch te vinden op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fYd3kt6_f1A.

Als je naar jezelf kijkt blijft dat toch altijd een wat vreemde gewaarwording. Praat ik echt zo?  Kijk ik altijd zo uit mijn ogen? Had ik mijn haar niet even wat beter kunnen doen? Maar hebben we dat niet allemaal?

Ik vind het een aardig filmpje geworden, waarin ik heel behoorlijk uit mijn woorden kom en het kort en bondig weet te houden. Wel een beetje haspelen naar het einde toe, da’s dan wel weer jammer. Toch onvoldoende voorbereid.

En wat vindt u?

SEPA Monitor MKB voorjaar 2013

De Nederlandse Bank heeft eind vorige maand de SEPA Monitor MKB en middelgrootbedrijf uitgebracht. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven in het MKB nog niet begonnen is met de voorbereiding op SEPA. Het percentage dat al over is naar SEPA is in het MKB te verwaarlozen.

In het middelgrootbedrijf zijn de percentages iets beter, maar ook daar is nog altijd een kleine 40% van de bedrijven niet verder gekomen dan een oriëntatie of impact analyse uit te voeren.

Is dit erg? (Nog) niet. Voor veel MKB-ers zal de impact van SEPA zich beperken tot het converteren van bankrekeningnummers naar IBAN-nummers in het boekhoudpakket. Dat zal bij het MKB veelal een standaard applicatie zijn die door de leverancier tijdig SEPA-proof gemaakt zal worden (of al is). Betalingen vanuit het boekhoudpakket naar de bank zullen tijdig in SEPA formaat aangeleverd kunnen worden. Naast het aanpassen van de bankrekeningnummers van relaties, zal er mogelijk wat hinder zijn bij het automatisch matchen van betalingen die vanuit de bank automatisch worden ingelezen. Een overkomelijk probleem.

Zorgelijker is dat in het middelgrootbedrijf meer dan de helft van de bedrjiven die gebruik maken van automatische incasso nog niet begonnen is met het migratie traject. Omdat de migratie voor automatische incasso veel ingrijpender is, zal dit traject aanmerkelijk meer tijd vergen dan het betaalgedeelte. Toch verwachten, volgens de monitor, deze bedrijven in de tweede helft van 2013 klaar te zijn met deze migratie. Dat kan voor deze bedrijven nog weleens flink ‘aanpoten’ worden, om die doelstelling te halen.

Het is dan verrassend om van bedrijven te horen dat zij vertrouwen op de informatie die zij van de bank gaan krijgen en dat zij geen noodzaak zien in het inhuren van externe hulp voor deze migratie.

Ik ben benieuwd hoe deze bedrijven daar in oktober van dit jaar tegenaan kijken.

De volledige Monitor vindt u op: www.dnb.nl/