Modellen in Excel

Het is moeilijk om de kracht van MicroSoft™ Excel™ te overschatten. De mogelijkheden van dit pakket zijn zo groot dat maar weinigen het programma ten volle benutten. Nu is dat laatste in het gemiddelde bedrijf ook niet noodzakelijk, maar in veel bedrijven liggen er nog veel terreinen braak waarvoor Excel een ideale tool kan zijn.

Excel is uitstekend te gebruiken om financiële rapportages te maken, die met een enkele druk op de knop gegevens kunnen vernieuwen, zonder dat er handmatig data behoeft te worden ingevoerd. Tevens kan Excel prima gebruikt worden om gegevens uit diverse bronnen zodanig om te bouwen, dat ze eenvoudig te importeren zijn in het boekhoudpakket.

Daarnaast zijn er toepassingen denkbaar waarin in Excel een formulier wordt ingevuld, dat vervolgens een werkproces ingestuurd wordt, waarbij bijvoorbeeld goedkeuringen moeten worden gekoppeld aan een inkoopaanvraag.

Ik heb in het verleden diverse modellen gebouwd die al deze verschillende mogelijkheden van Excel ten volle benutten en medewerkers veel handmatig, repeterend werk uit handen nemen. Met deze modellen vangt u twee vliegen in één klap: vermindering van de foutkans en verhoging van de efficiëncy.

Voor de beginnende ZZP-er zonder boekhoudervaring heb ik een eenvoudige administratie in Excel gebouwd. Samen met een (aparte) kilometerregistratie en urenadministratie levert deze administratie alle informatie die nodig is om de balans en verlies- en winstrekening voor de aangifte Inkomstenbelasting van de ZZP-er in te dienen.

Graag maak ik een afspraak met u om uw wensen te bespreken teneinde tot een voorstel voor het gewenste model te komen.