Uitstel voor invoering SEPA – Wat nu?

In januari heeft de Europese commissaris voor de interne markt, Michel Barnier, laten weten dat er een overgangsperiode van een half jaar wordt ingesteld waarin het nog mogelijk blijft om met de ‘oude’ betaalmethoden geld over te maken. Formeel is de deadline voor de invoering van SEPA op 1 februari blijven staan.

De reden van het instellen van de overgangsperiode is erin gelegen dat 80% van de Nederlandse bedrijven de migratie naar SEPA nog niet heeft afgerond (en dat zal voor de rest van Europa niet anders zijn, anders was er vast geen uitstel gekomen).

Dit percentage is vooral zo hoog omdat met name in het MKB nog maar iets meer dan de helft is begonnen met de migratie en er nog veel onduidelijkheid blijkt te bestaan over de verplichtingen die de ondernemer heeft bij de implementatie van SEPA, zo blijkt uit de Migratiemonitor najaar 2013 van De Nederlandse Bank:

Bron: SEPA Migratiemonitor - Meting najaar 2013 - DNB

Bron: SEPA Migratiemonitor – Meting najaar 2013 – DNB

Dat is des te opvallender, omdat juist voor het MKB de migratie helemaal niet zo ingrijpend hoeft te zijn, zeker niet als gebruik gemaakt wordt van standaard software pakketten als AFAS of ExactOnline. Het grootste struikelblok voor het MKB is de automatische incasso, vooral als dat op B2B basis gebeurt. Mogelijk heeft de relatieve afhankelijkheid van ‘de accountant’ in het MKB invloed op de resultaten in deze ondernemersgroep. Men verwacht dat ‘de accountant’ het wel zal regelen en heeft zich niet erg in de materie verdiept.

Bron: SEPA Migratiemonitor - Meting najaar 2013 - DNB

Bron: SEPA Migratiemonitor – Meting najaar 2013 – DNB

Bijzonder is echter om te zien dat (semi-) publieke organisaties als gemeenten en waterschappen ook nog lang niet klaar waren met de migratie. En dat is zorgwekkender dan het aantal MKB-ers dat nog niet klaar is. Dit zijn organisaties waar grote geldstromen met veel automatische incasso’s doorheen gaan. Dat betekent een complexer proces van migratie en dus ook een langere doorlooptijd. Deze organisaties moeten ruim op tijd beginnen en uitgebreid testen. Een schrijnend voorbeeld van wat er fout kan gaan bij onvoldoende testen is de fout bij de Amsterdamse belastingdienst, die alle toeslagen honderdvoudig overmaakte, omdat het bestandsformaat blijkbaar niet goed getest was…

Hoe nu verder?

Nog niet klaar met de implementatie? Als de wiedeweerga aan de slag en niet verwachten dat na 1 augustus de deadline nog wel een stukje wordt opgeschoven. Daar is Barnier zeer stellig over geweest.

Ga (als MKB-er) praten met uw accountant of administratiekantoor. Wat doet hij eigenlijk wel en wat niet? Schakel zo nodig een specialist in die u kan helpen met het soepel en vlekkeloos implementeren van SEPA in uw organisatie. Het hoeft echt niet veel tijd te kosten, maar je moet je er wel in verdiepen en dat kost tijd. Als het excuus ‘Geen tijd voor’ op u van toepassing is, is dat reden te meer om de implementatie uit te besteden. Dan moet het lukken om voor 1 augustus uw betalingen én ontvangsten zonder problemen te verwerken.

Tenslotte: Maak alleen in uiterste nood gebruik van de aangeboden conversiediensten. Die zijn op de langere termijn duurder dan eenmalig een investering doen in de volledige migratie.

Videopitch op YouTube

Tijdens de Dag van de Zelfstandige (www.dagvandezelfstandige.nl) in Utrecht op woensdag 20 maart heb ik mij laten verleiden tot het opnemen van een videopitch in de pitchcorner van Rob Overgaauw van www.elevatorpitchonline.nl. Alle manieren om publiciteit voor mijn eigen bedrijf te krijgen zijn tenslotte meegenomen en het was nog gratis ook.

Inmiddels is de videopitch te vinden op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fYd3kt6_f1A.

Als je naar jezelf kijkt blijft dat toch altijd een wat vreemde gewaarwording. Praat ik echt zo?  Kijk ik altijd zo uit mijn ogen? Had ik mijn haar niet even wat beter kunnen doen? Maar hebben we dat niet allemaal?

Ik vind het een aardig filmpje geworden, waarin ik heel behoorlijk uit mijn woorden kom en het kort en bondig weet te houden. Wel een beetje haspelen naar het einde toe, da’s dan wel weer jammer. Toch onvoldoende voorbereid.

En wat vindt u?

SEPA Monitor MKB voorjaar 2013

De Nederlandse Bank heeft eind vorige maand de SEPA Monitor MKB en middelgrootbedrijf uitgebracht. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven in het MKB nog niet begonnen is met de voorbereiding op SEPA. Het percentage dat al over is naar SEPA is in het MKB te verwaarlozen.

In het middelgrootbedrijf zijn de percentages iets beter, maar ook daar is nog altijd een kleine 40% van de bedrijven niet verder gekomen dan een oriëntatie of impact analyse uit te voeren.

Is dit erg? (Nog) niet. Voor veel MKB-ers zal de impact van SEPA zich beperken tot het converteren van bankrekeningnummers naar IBAN-nummers in het boekhoudpakket. Dat zal bij het MKB veelal een standaard applicatie zijn die door de leverancier tijdig SEPA-proof gemaakt zal worden (of al is). Betalingen vanuit het boekhoudpakket naar de bank zullen tijdig in SEPA formaat aangeleverd kunnen worden. Naast het aanpassen van de bankrekeningnummers van relaties, zal er mogelijk wat hinder zijn bij het automatisch matchen van betalingen die vanuit de bank automatisch worden ingelezen. Een overkomelijk probleem.

Zorgelijker is dat in het middelgrootbedrijf meer dan de helft van de bedrjiven die gebruik maken van automatische incasso nog niet begonnen is met het migratie traject. Omdat de migratie voor automatische incasso veel ingrijpender is, zal dit traject aanmerkelijk meer tijd vergen dan het betaalgedeelte. Toch verwachten, volgens de monitor, deze bedrijven in de tweede helft van 2013 klaar te zijn met deze migratie. Dat kan voor deze bedrijven nog weleens flink ‘aanpoten’ worden, om die doelstelling te halen.

Het is dan verrassend om van bedrijven te horen dat zij vertrouwen op de informatie die zij van de bank gaan krijgen en dat zij geen noodzaak zien in het inhuren van externe hulp voor deze migratie.

Ik ben benieuwd hoe deze bedrijven daar in oktober van dit jaar tegenaan kijken.

De volledige Monitor vindt u op: www.dnb.nl/