Controller for a day

Het is een veel voorkomend fenomeen: een MKB-bedrijf heeft een administratieve kracht in dienst voor de eenvoudige uitvoerende werkzaamheden en  een administratiekantoor verzorgt de maandelijkse rapportage en aangiften, op basis van de ingevoerde informatie.

Er kan dan een moment komen waarop door groei van de organisatie de rapportage door het administratiekantoor niet meer voldoende is. Er ontstaat behoefte aan uitgebreidere management informatie, waarmee de onderneming beter gestuurd kan worden. Werk voor een financial of business controller, maar voor een fulltime medewerker is er onvoldoende werk of budget.

Dan komt de ‘Controller for a day’ om de hoek kijken. Afhankelijk van uw wensen en behoeften kan ik uw organisatie een vooraf afgesproken aantal uren per maand op kantoor komen ondersteunen. Hierdoor wordt het financieel beleid en de verzorging van management informatie dichter bij de organisatie gehaald en kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen in het bedrijf en op ad-hoc wensen op gebied van rapportage.

Bij MKB-ondernemingen is er meestal geen strikte scheiding tussen Business en Financial Control en zal de Controller zich met beide bezighouden. Als Controller for a day kan ik op beide gebieden goed uit de voeten.

Tevens kan ik uw vaste administratieve kracht verder helpen in zijn/haar ontwikkeling, doordat hij/zij meer bij het beleid betrokken wordt. Tenslotte kan ik ook u als ondernemer meer inzicht verschaffen in de financiële gang van zaken van uw bedrijf of ondersteunen bij het financieel onderbouwen van belangrijke beslissingen voor uw onderneming.