Uitstel voor invoering SEPA – Wat nu?

In januari heeft de Europese commissaris voor de interne markt, Michel Barnier, laten weten dat er een overgangsperiode van een half jaar wordt ingesteld waarin het nog mogelijk blijft om met de ‘oude’ betaalmethoden geld over te maken. Formeel is de deadline voor de invoering van SEPA op 1 februari blijven staan.

De reden van het instellen van de overgangsperiode is erin gelegen dat 80% van de Nederlandse bedrijven de migratie naar SEPA nog niet heeft afgerond (en dat zal voor de rest van Europa niet anders zijn, anders was er vast geen uitstel gekomen).

Dit percentage is vooral zo hoog omdat met name in het MKB nog maar iets meer dan de helft is begonnen met de migratie en er nog veel onduidelijkheid blijkt te bestaan over de verplichtingen die de ondernemer heeft bij de implementatie van SEPA, zo blijkt uit de Migratiemonitor najaar 2013 van De Nederlandse Bank:

Bron: SEPA Migratiemonitor - Meting najaar 2013 - DNB

Bron: SEPA Migratiemonitor – Meting najaar 2013 – DNB

Dat is des te opvallender, omdat juist voor het MKB de migratie helemaal niet zo ingrijpend hoeft te zijn, zeker niet als gebruik gemaakt wordt van standaard software pakketten als AFAS of ExactOnline. Het grootste struikelblok voor het MKB is de automatische incasso, vooral als dat op B2B basis gebeurt. Mogelijk heeft de relatieve afhankelijkheid van ‘de accountant’ in het MKB invloed op de resultaten in deze ondernemersgroep. Men verwacht dat ‘de accountant’ het wel zal regelen en heeft zich niet erg in de materie verdiept.

Bron: SEPA Migratiemonitor - Meting najaar 2013 - DNB

Bron: SEPA Migratiemonitor – Meting najaar 2013 – DNB

Bijzonder is echter om te zien dat (semi-) publieke organisaties als gemeenten en waterschappen ook nog lang niet klaar waren met de migratie. En dat is zorgwekkender dan het aantal MKB-ers dat nog niet klaar is. Dit zijn organisaties waar grote geldstromen met veel automatische incasso’s doorheen gaan. Dat betekent een complexer proces van migratie en dus ook een langere doorlooptijd. Deze organisaties moeten ruim op tijd beginnen en uitgebreid testen. Een schrijnend voorbeeld van wat er fout kan gaan bij onvoldoende testen is de fout bij de Amsterdamse belastingdienst, die alle toeslagen honderdvoudig overmaakte, omdat het bestandsformaat blijkbaar niet goed getest was…

Hoe nu verder?

Nog niet klaar met de implementatie? Als de wiedeweerga aan de slag en niet verwachten dat na 1 augustus de deadline nog wel een stukje wordt opgeschoven. Daar is Barnier zeer stellig over geweest.

Ga (als MKB-er) praten met uw accountant of administratiekantoor. Wat doet hij eigenlijk wel en wat niet? Schakel zo nodig een specialist in die u kan helpen met het soepel en vlekkeloos implementeren van SEPA in uw organisatie. Het hoeft echt niet veel tijd te kosten, maar je moet je er wel in verdiepen en dat kost tijd. Als het excuus ‘Geen tijd voor’ op u van toepassing is, is dat reden te meer om de implementatie uit te besteden. Dan moet het lukken om voor 1 augustus uw betalingen én ontvangsten zonder problemen te verwerken.

Tenslotte: Maak alleen in uiterste nood gebruik van de aangeboden conversiediensten. Die zijn op de langere termijn duurder dan eenmalig een investering doen in de volledige migratie.